Home / Tag Archives: túi rác màu cuộn

Tag Archives: túi rác màu cuộn

Cung Cấp Túi Rác Cuộn

Cung cấp túi rác cuộn giá sỉ cho các đại lý bao bì cả nước. Túi rác màu Tiểu màu và đen 44 x 55cm (3 cuộn/kg) Túi rác màu trung màu và đen 55 x 66cm (3 cuộn/kg) Túi rác màu Đại màu và đen 64 x 78cm (3 cuộn/kg) Túi rác đen …

Read More »