Home / Tag Archives: túi rác 3 cuộn/kg

Tag Archives: túi rác 3 cuộn/kg

Cung Cấp Túi Rác Cuộn

Cung cấp túi rác cuộn giá sỉ cho các đại lý bao bì cả nước. Túi rác màu Tiểu màu và đen 44 x 55cm (3 cuộn/kg) Túi rác màu trung màu và đen 55 x 66cm (3 cuộn/kg) Túi rác màu Đại màu và đen 64 x 78cm (3 cuộn/kg) Túi rác đen …

Read More »